Kzwejherowo Radio

Transmisja każdego nabożeństwa jest retransmitowana od zakończenia nabożeństwa przez cały kolejny tydzień

Channel Banner

Recently Played

About Us

Transmisja z niedzielnego nabożeństwa Kościoła Pana Jezusa Chrystusa w Wejherowie. Słuchaj nas w każdą niedzielę od godziny 10:30. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 2Tym 3:16-17

click here
click here