Niedzielne nabozenstwo w Wejherowie

Zapraszamy w ka?d? niedziel? o godzinie 10:30. Wi?cej na stronie www.kzwejherowo.pl

Channel Banner

Recently Played

About Us

Ca?e Pismo jest natchnione przez Boga i po?yteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwo?ci, aby cz?owiek Bo?y by? doskona?y, do wszelkiego dobrego dzie?a w pe?ni przygotowany 2Tym 3:16-17